Дата на последна актуализация: 01.09.2020г.

Сдружение с нестопанска цел “Смисъл” притежава и управлява уеб платформата Urbanians.net. Ние Ви осигуряваме достъп до инструменти и услуги (наричани за краткост “Услуги”) чрез нашия уебсайт съгласно настоящите Условия за ползване.

Условията за ползване се прилагат за всички потребители на уебсайта Urbanians.net, в т.ч. за потребители, които качват материали в сайта, потребители, които използват услугите на сайта, както и потребители, които разглеждат съдържанието в сайта. С разглеждането на съдържанието в сайта или с ползването на услугите в сайта Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с Условията за ползване и с нашата Политика за поверителност.

1. Услугата
Ние предоставяме на посетителите и регистрираните потребители достъп до Услугите, както е описано по-долу.

Посетители.
Посетителите са хора, които не се регистрират, но искат да разгледат Сайта. За посетителите не се изисква регистрация или лог ин. Посетителите могат: (i) да видят цялото обществено достъпно съдържание на уебсайта; и (ii) да се свържат с нас.

Регистрирани потребители.
Регистрираните потребители могат да правят всички неща, които Посетителите могат да правят, и: (i) да имат достъп до изключително съдържание, достъпно само за регистрирани потребители; (ii) създават, достъпват, управляват и актуализират своите лични профили на Сайта; (iii) публикуват списъци, рецензии, коментари и друго съдържание на Сайта.

Регистрираният потребител може да бъде собственик на пространство или потребител, търсещ пространство:
„Собственик на пространство“ е регистриран потребител, който създава профил, чрез който регистрираният потребител може да предлага и предоставя пространства през Сайта.
“Потребител, търсещ пространство“ е регистриран потребител, който създава профил, чрез който регистрираният потребител може да поиска информация за пространства през Сайта.

Urbanians не се задължава да приема никое физическо лице като регистриран потребител и може да приеме или отхвърли всяка регистрация. В допълнение, Urbanians може да деактивира всеки акаунт по всяко време, без ограничение, ако установи, че регистриран потребител нарушава настоящите Условия.

2. Регистрация
При извършване на регистрация в Сайта е необходимо да създадете профил, който включва име („Име за вход“), парола („Парола“) и допълнителна информация. Всяко име за вход и съответната парола могат да се използват само от един регистриран потребител. Вие носите пълна отговорност за поверителността и използването на Вашето име за вход, парола и уникални идентификатори, както и за всяко използване, злоупотреба или комуникации, въведени през Сайта с помощта на един или повече от тях. Моля незабавно да ни информирате за необходимостта от деактивиране на парола или име за вход или при нужда от промяна на уникален идентификатор. Ние си запазваме правото да изтрием или променим Вашата парола, име за вход или уникален идентификатор по всяко време и по каквато и да е причина и не носим отговорност към Вас за загуба или вреда, причинени от такова действие. Urbanians няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от неоторизирано използване на Вашия профил.

Вие се съгласявате да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация при регистрация в Сайта. Ваша е отговорността да поддържате и своевременно да актуализирате информацията в своя профил. В случай, че предоставите измамна, невярна, неточна, непълна или неактуална информация, или имаме основателни основания да подозираме, че тази информация е измамна, невярна, неточна, непълна или не е актуална, ние си запазваме правото да спрем Вашия профил без предупреждение и да откажем използване на Сайта.

3. Публикуване на пространство в сайта
След като се регистрирате в сайта, можете да започнете да публикувате свои пространства под формата на обяви. За да публикувате пространството, трябва да предоставите информация за местоположението, удобствата и допълнителните условия, свързани с достъпа и използването на пространството. Можете също да въведете описание и да качвате снимки. Urbanians си запазва правото, но не е задължен, да прегледа всички предложени пространства и си запазва правото да откаже да публикува пространство.

4. Разглеждане на публикувани пространства
След като станете регистриран потребител, можете да започнете да преглеждате публикуваните пространства, като търсите конкретен град или преглеждате пространства, изброени на Сайта. След като намерите пространство, което Ви интересува, можете да проверите подробности, свързани с отдаването му под наем и да се свържете със собственика на пространството чрез функцията за съобщения в платформата.

5. Поведение на потребителя
Достъпвайки и/или използвайки Сайта или Услугите, Вие се съгласявате да спазвате следните ограничения за използване:
– Вие ще спазвате всички приложими закони при използването на Сайта и няма да използвате Сайта за никакви незаконни цели;
– Трябва да имате поне 18 години, за да станете регистриран потребител;
– Няма да качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин да предоставяте на разположение съдържание, което:
– нарушава авторско право, търговска марка, право на публичност или други права на собственост на лице или образувание;
– е клеветническо, неприлично, нецензурно, порнографско, сексуално или нарушава неприкосновеността на личния живот, насърчава насилието или съдържа реч на омраза (т.е. реч, която атакува или унижава група въз основа на расов или етнически произход, религия, увреждане, пол и др. възраст, сексуална ориентация, полова идентичност);
– разкрива чувствителна информация за друго лице, включително имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, банкова информация или друга подобна информация.
– Няма да заплашвате или тормозите друг потребител;
– Няма да използвате Сайта, за да провеждате пазарни проучвания;
– Няма да се представяте с чужда идентичност и няма да поемате ангажименти от името на физически или юридически лица, ако не сте упълномощени за това.
– Няма да пречите или да се опитвате да прекъснете правилната работа на Сайта чрез използването на вирус, устройство, механизъм за събиране или предаване на информация, софтуер, програма или да се опитвате да достъпвате каквито и да било данни, файлове или пароли, свързани със Сайта;
– Няма да покривате, скривате, блокирате или по какъвто и да било начин да пречите на рекламите и/или функциите за безопасност на Сайта;
– Няма да използвате автоматизирани средства за достъп до Сайта за каквито и да било цели без изричното ни писмено разрешение;
– Няма да предприемате действия, които налагат или могат да наложат необосновано или непропорционално голямо натоварване на нашата техническа инфраструктура; и
– Ще уведомите собственика на сайта за неподходящо съдържание, за което сте наясно.
– Ние си запазваме правото, по наша собствена и абсолютна преценка, да Ви откажем достъп до Сайта или до която и да е част от Сайта, без предупреждение, и да премахнем всяко съдържание, което не съответства на Условията за ползване.

6. Съдържание
Цялата информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графика, видео, съобщения или други материали, публично публикувани или предавани от регистрирани лица в Сайта, във форуми или по друг начин е отговорност на потребителите на Сайта. Това означава, че потребителят, а не Urbanians, е изцяло отговорен за всички материали, качени, публикувани, изпратени по имейл, предавани или предоставени по друг начин чрез използване на Услугата. Urbanians не контролира и не следи активно потребителското съдържание и не гарантира точността, целостта или качеството на такова съдържание.
Трети лица нямат право да копират, възпроизвеждат и използват каквото и да е от съдържанието, качено от потребителите на сайта, без да са получили изрично разрешение от страна на съответния потребител.

7. Застраховка
Urbanians не предоставя и не осигурява имуществена застраховка на публикувани в Сайта пространства и препоръчва собствениците на пространства да осигурят всякаква необходима имуществена или друг тип застраховка.

8. Плащания и такси
Всички плащания и такси ще бъдат извършвани в левове.
Регистрирани потребители, които желаят приоритетно показване на пространствата им в Сайта, извършват плащане по банков път и се съгласяват с условията за ползване на Сайта.

9. Спазване на закона
Собствениците на пространство потвърждават и се съгласяват, че носят отговорност за всички обяви, които публикуват. Собствениците гарантират, че всяка обява, която публикуват (i), няма да наруши споразумения, сключени с трети страни, като асоциация на собственици на жилища, етажна собственост, договори за наем и (ii) а) ще отговарят на всички приложими закони, данъчни изисквания, правила и разпоредби, които могат да се прилагат за всяка публикувана обява (включително наличие на необходими разрешителни, лицензи и регистрации) и (б) не влиза в противоречие с правата на трети страни.
Urbanians не поема отговорност за спазването от страна на собственика на пространство на споразумения или задължения към трети страни, приложими закони, правила и разпоредби. Urbanians си запазва правото по всяко време и без предварително предупреждение да премахва, редактира или деактивира достъп до всяка една обява в Сайта по каквато и да е причина, включително обяви, които счита за нарушаващи настоящите Условия.

10. Уебсайтове на трети страни
Сайтът може да съдържа връзки към уеб сайтове или ресурси на трети страни. Вие признавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за: (i) наличието на такива уебсайтове или ресурси; или (ii) съдържанието, продуктите или услугите на такива уебсайтове или ресурси. Връзките към такива уебсайтове или ресурси не предполагат одобрение от страна на Urbanians. Вие поемате изключителната отговорност и поемате целия риск, произтичащ от публикуването на такива уебсайтове или ресурси, или съдържанието, продуктите или услугите на такива уебсайтове или ресурси.

11. Реклама
Вие потвърждавате и се съгласявате, че Сайтът може да съдържа реклами. В случай на влизане в търговски отношения с юридическо лице, чиито продукти или услуги са обект на реклама в Сайта, Вие потвърждавате и се съгласявате, че такива сделки са единствено между Вас и рекламодателя и потвърждавате и се съгласявате, че Urbanians не носи отговорност за загуби или щети, които можете да понесете в резултат на такива търговски отношения.

12. Прекратяване на споразумението
Ние си запазваме правото, по собствена преценка, да ограничим, спрем или прекратим настоящото Споразумение и Вашия достъп до част или цялото съдържание в Сайта, по всяко време и по каквато и да е причина, без предварително уведомление или отговорност. Ние си запазваме правото да променяме, спираме или прекратяваме елементи от Сайта по всяко време без предварително уведомление или отговорност.

13. Сигурност
Информацията, изпратена или получена по интернет, обикновено е несигурна и Urbanians не може и не предоставя гаранция относно сигурността на комуникацията през Сайта или прихващането на лична или друга информация от трети страни. Вие носите отговорност за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата и сте отговорни за всички дейности или действия под Вашата парола. Вие се съгласявате да пазите паролата си защитена. Urbanians няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на тези изисквания.

14. Спорове
Възникналите спорове между страни, произтичащи от или във връзка с ползването на Сайта, с изключение на такива, при които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнесени за разрешаване от компетентния български съд.

15. Общи
Тези Условия за ползване са в сила от датата, посочена в горната част на настоящите Условия за ползване. Urbanians си запазва правото за извършване на промени в Условията за ползване на сайта. Всички промени в Условията за ползване ще бъдат публикувани в този раздел на Сайта, заедно с датата на влизане в сила на новите условия.