Последна актуализация 01.09.2020

Настоящият документ описва политиката на сдружение “Смисъл” във връзка с получаването и обработването на информация за потребителите по време на посещението им на интернет страницата Urbanians.net

Информация, която получаваме, за потребителите на интернет страницата

Информацията, която получаваме за потребителите на нашата интернет страница представлява деперсонифицирани данни, в сегрегиран вид, които не позволят пряко идентифициране на потребителя. Информацията се използва единствено за статистически цели, да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата ни, както и за да се подобри навигирането от потребителя. В този смисъл данните, описани по-долу (IP адрес и Вашето поведение на нашата страница), биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните.

При влизане в нашата интернет страница нашият доставчик на хостинг услуги СуперХостинг.БГ събира данни за използвания от Вас IP адрес. СуперХостинг.БГ обработва за нас тези данни с цел подобряване на сигурността на услугата и статистически и маркетингови проучвания (вижте информацията за поверителност на СуперХостинг.БГ).

При влизане и навигиране из нашата интернет страницата Google (Google Анализ) също събира и обработва информация за местоположението Ви и друга техническа информация за действията Ви в нашата интернет страница. Събираните от Google Анализ данни включват Вашия IP адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията Ви с нашата страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване.

За повече информация за това как Google Анализ използва тези данни, моля, вижте страницата “Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори”, или на всеки друг електронен адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събирана чрез Google Анализ.

Лични данни и данни за контакт

Ако решите да се регистрирате, за да ползвате услугите за регистрирани потребители, ние ще разполагаме с Вашите имена, адреса на Вашата електронна поща и друга лична информация, която решите да споделите. Ако решите да публикувате обява за пространство, имената и данните ви за контакт ще бъдат публични, докато е публична обявата. Ако решите да премахнете споделена обява, можете да го направите сами от собствения си профил. Все пак, следа от публикуваната обява би могла да остане в кеширана от Google или друга търсачка версия на сайта. Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас.

Сдружение “Смисъл” не предоставя електронните адреси на своите потребители на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване “Смисъл” изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сигурност на информацията

Информацията се съхранява на защитен криптиран сървър и е достъпна само от служител на “Смисъл”, чиято длъжност и служебни отговорности изискват знанието на тази информация. Данните, събирани и обработвани от СуперХостинг.БГ и Google Анализ, не обработваме за срок по-дълъг от 50 месеца.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от сдружение “Смисъл”:

  1. право на информация;
  2. право на достъп до личните му данни;
  3. право на коригиране;
  4. право на изтриване;
  5. право на ограничаване на обработването;
  6. право на преносимост на данните;
  7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Сдружение “Смисъл” не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от сдружение “Смисъл”, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на сдружение “Смисъл” hello@urbanians.net

Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на сдружение “Смисъл”.

Допълнителни копия от личните данни в процес на обработване можете да получите в качеството си на субект на данни след заплащане на такса от 1,00 лв. на страница на банковата сметка на сдружение “Смисъл”

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: hello@urbanians.net.